KURUMSAL
2006 yılında Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde zirai ilaç ve gübre satışıyla faaliyete başlayan ortaklık 2009 yılında şirketleşerek “sertifikalı tohum” üretimine başlamıştır. “Silvan Nergiz” markasıyla bölgede satış yapan firma Diyarbakır’ın çeşitli bölgelerinde bulunan yetiştiricileri vasıtası ile sözleşmeli üretim yapmaktadır.

 

 2010 yılında 5 ton/sa kapasiteli modern tesisini faaliyete sokan firma; aynı zamanda Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı ile de bölge çiftçisine hizmet vermektedir.

 

 Firma şu sıra “Araştırma Kuruluşu” olma çalışmalarına başlamıştır. Ana faaliyet konusu Sertifikalı Tohum Üretimi olan şirket aynı zamanda Zirai ilaç, gübre satışı yapmakta - Toprak Analiz Lablatuvarı faaliyetinde bulunmaktadır.

 

 

Şirket 3000 m2 arsası içerisinde 1050 m2 kapalı alana sahiptir.Bu alan içerisindeki Makinaların üretim kapasitesi 16.200 ton/yıl dır.

 

Nergiz Tohum olarak misyonumuz; çevreye saygılı, sürdürülebilir, temel ve ihtisas bilgisine haiz, geniş bir yönetime sahip, etik ve insanlık değerlerini içeren, toplumun mevcut ve yeni ortaya çıkacak ihtiyaçlarını karşılayacak, kalkınma planına ve tarım politikalarına uygun, etkin ve verimli çözüm yolları geliştirebilecek mühendislik, proje ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

 

 Mühendislik bilimi, tarıma dayalı sanayi teknolojisi ve gıda güvenliği bağlamında endüstrinin, kamunun ve tüketicinin değişen gereksinimlerini, teknolojik gelişmeleri ve bölge ihtiyaçlarını takip edip ihtiyaçlara göre projeler üreten, değerlere saygılı ve ahlakı esas alan ülke ve dünya ölçeğinde tanınan bir paydaş olmak Silvan Nergiz Tohum'un vizyonunu oluşturmaktadır.